šansona – značenje

 

šansona (francuski chanson) – popularna francuska pesma, ljubavnog ili šaljivog sadržaja.

 

šansonijer (francuski chansonnier):

1) pevač ili kompozitor šansona;

2) zbirka šansona.