šansona – značenje

 

šansona (francuski chanson) – popularna pesma za pevanje, obično ljubavnog, lirskog sadržaja, s lakom muzičkom pratnjom.

 

šansonijer (francuski chansonnier):
1) pevač ili kompozitor šansona;
2) zbirka šansona.