šansona – značenje

 

šansona (francuski chanson) – popularna pesma za pevanje, obično ljubavnog, lirskog sadržaja, s lakom muzičkom pratnjom.

 

šansonijer (francuski chansonnier):

1) pevač ili kompozitor šansona;

2) zbirka šansona.