saraga – značenje


saraga (latinski sargus):
1) u zoologiji: vrsta sitne slatkovodne ribe, Alburnus alburnus, čija se krljušt zbog srebrne boje koristi za proizvodnju veštačkih bisera;
2) figurativno: suv, slab čovek, vrlo mršava osoba.