saraga – značenje

 

saraga (latinski sargus od grčkog sargós):
1) u zoologiji: vrsta sitne slatkovodne ribe, Alburnus alburnus, čija se krljušt zbog srebrne boje koristi za proizvodnju veštačkih bisera;
2) figurativno: suv, slab čovek, vrlo mršava osoba.