sari – značenje

 

sari (hindu sari od sanskrtskog sati) – u etnologiji: indijska ženska haljina; bogato ukrašena, jarko obojena svilena tkanina kojom se omotava telo, glava i ramena.