sari – značenje


sari (hindi sari) – u etnologiji: indijska ženska haljina; bogato ukrašena, jarko obojena svilena tkanina kojom se omotava telo, glava i ramena.