sarkazam – značenje

 

sarkazam (grčki sarkasmós, prema sarkázein – kidati meso, ujedati) – pakosna, zajedljiva šala, zajedljivost; zlobna, jetka ironija.

 

sarkastičan, -čna, -čno – koji se odlikuje sarkazmom, pun sarkazma, pakosno šaljiv, zajedljiv, podrugljiv.

 

sarkastičnost – osobina onoga koji je sarkastičan, onoga što je sarkastično.