šarlatan – značenje


šarlatan (francuski charlatan) – varalica, nadristručnjak, hvalisavac; onaj koji bez stvarnog znanja nastoji da se predstavi kao veštak.