šarža – značenje


šarža (francuski charge):
1) u tehnici: količina materijala, sirovina koja se odjednom obrađuje nekim tehnološkim postupkom ili radnom operacijom (npr. jedno punjenje industrijske peći ili mašine);
2) jedno punjenje vatrenog oružja (puške, puškomitraljeza i sl.); municija, meci, streljivo;
3) čin u vojsci; obeležje čina;
4) služba, zvanje, položaj uopšte; dužnost;
5) u pozorištu: oštro istaknuta, snažna uloga, naročito komična epizodna uloga koja se graniči s grotesknom karikaturom, s ciljem da se dotični lik izvrgne podsmehu.