satrap – značenje

 

satrap (grčki satrápēs od persijskog kšathra-pāvan):
1) istorijski: carski namesnik u nekadašnjim persijskim pokrajinama;
2) figurativno: samovoljan i okrutan vladar, samodržac, despot.