satrap – značenje


satrap (grčki satrápēs):
1) istorijski: carski namesnik u nekadašnjim persijskim pokrajinama;
2) figurativno: samovoljan i okrutan vladar, samodržac, despot.