saturirati – značenje

 

saturirati (latinski saturare):
1) potpuno zasititi nečim, napuniti;
2) u hemiji: dodati određene supstance nekom rastvoru do potpunog zasićenja.