scintilacija – značenje

 

scintilacija (latinski scintillatio):

1) treperenje, blistanje, sevanje, prštanje varnica;

2) u astronomiji: treperenje zvezda koje se vidi u teleskopu usled prelamanja svetlosti u atmosferi;

3) u fizici: emisija vidljivog ili ultraljubičastog dela spektra iz neke supstance koja je izložena jonizujućem zračenju.

 

scintilatoran (novolatinski scintillatorius) – koji se odnosi na scintilaciju; koji se odlikuje iskrenjem ili treperenjem.