scintilacija – značenje

 

scintilacija (latinski scintillatio):
1) treperenje, blistanje, sevanje, prštanje varnica;
2) u astronomiji: treperenje zvezda koje se vidi u teleskopu usled prelamanja svetlosti u atmosferi;
3) u fizici: emisija vidljivog ili ultraljubičastog dela spektra iz neke supstance koja je izložena jonizujućem zračenju.