seansa – značenje


seansa (francuski séance):
1) sastanak, skup, najčešće radi prizivanja duhova (spiritistička seansa);
2) u medicini: pojedinačna poseta lekaru ili psihijatru, u okviru duže terapije.