secesija – značenje

 

secesija (latinski secessio):

1) u politici: otcepljenje, odeljivanje, odvajanje, razdvajanje, razdruživanje;

2) pokret u umetnosti (naročito likovnoj) u srednjoj Evropi krajem XIX i početkom XX veka, nastao kao protest protiv dotadašnjeg konvencionalnog akademizma i istoricizma.

 

secesionizam – u politici: odvajanje, otcepljenje; pokret koji teži odeljivanju dela neke države i njegovom osamostaljenju, separatizam.

 

secesionist(a):

1) u politici: pristalica secesije, aktivni član secesionističkog pokreta;

2) u umetnosti: umetnik koji stvara u duhu secesije.