sedativ – značenje

 

sedativ (srednjovekovni latinski sedativus) – u farmaciji: sredstvo za umirenje, obično deluje i uspavljujuće.

 

sedativan, -vna, -vno – koji se odnosi na sedativ; koji deluje kao sedativ, umirujući.