sediment – značenje


sediment (latinski sedimentum) – talog, naslaga; nerastvorive materije u tečnosti, izdvajaju se taloženjem.