sediment – značenje

 

sediment (latinski sedimentum) – talog, naslaga; nerastvorive materije u tečnosti, izdvajaju se taloženjem.