Sefard – značenje

 

Sefard (hebrejski Sefarad) – Jevrejin španskog porekla, pripadnik jevrejske zajednice koja se, nakon proterivanja iz Španije, raselila po celoj Evropi.