šeik – značenje

 

šeik (engleski sheikh od arapskog šayhh):
1) poglavar arapskog plemena; vladar šeikata;
2) (šeih) u religiji: poglavar verske zajednice kod muslimana; starešina tekije;
3) titula učenog čoveka ili čuvenog govornika.