šeik – značenje

 

šeik (engleski sheikh od arapskog šayhh):

1) poglavar arapskog plemena; vladar šeikata;

2) (šeih) u religiji: poglavar verske zajednice kod muslimana; starešina tekije;

3) titula učenog čoveka ili čuvenog govornika.

 

šeikat:

1) okrug ili opština pod upravom šeika;

2) arapska država kojom vlada šeik.