seizmograf – značenje

 

seizmograf (grčki seismós ’potres’ i gráphein ’pisati’) – u tehnici: uređaj za grafičko registrovanje pomeranja tla, zemljotresa.