seizmografija – značenje


seizmografija (grčki seismós ’potres’ i gráphein ’pisati’) – naučno beleženje i ispitivanje pomeranja tla, zemljotresa.