seizmologija – značenje

 

seizmologija (grčki seismós ’potres’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka koja proučava zemljotrese i pojave koje ih prate.

 

seizmolog – stručnjak koji se bavi seizmologijom.

 

seizmološki, -a, -o – koji se odnosi na seizmologiju i seizmologe.