seizmologija – značenje


seizmologija (grčki seismós ’potres’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka koja proučava zemljotrese i pojave koje ih prate.