sekans – značenje

 

sekans (latinski secans) – u matematici: trigonometrijska funkcija definisana kao odnos hipotenuze i nalegle katete (u pravouglom trouglu), recipročna vrednost kosinusa.