sekanta – značenje


sekanta (latinski secans) – u matematici: prava koja seče krivu liniju ili površinu u najmanje dve tačke.