sekantan – značenje

 

sekantan, -tna, -tno (italijanski seccante):
1) dosadan, nepodnošljiv, nesnosan, neugodan;
2) koji neprekidno prigovara, zanoveta, svadljiv, zajedljiv, neprijatan.