sekta – značenje


sekta (latinski secta):
1) u religiji: manja grupa koja se odvojila od vladajuće crkve i sledi isključivo svoja verska načela;
2) figurativno: uža, zatvorena grupa unutar veće organizacije, koja se suprotstavlja većini, zastupajući posebna uverenja i programe.