sekta – značenje

 

sekta (latinski secta, prema sequi – slediti, pratiti):

1) u religiji: manja grupa koja se odvojila od vladajuće crkve i sledi isključivo svoja verska načela;

2) figurativno: uža, zatvorena grupa unutar veće organizacije, koja se suprotstavlja većini, zastupajući posebna uverenja i programe.