sekundaran – značenje


sekundaran, -rna, -rno (latinski secundarius):
1) drugi po redu, izveden iz nečega;
2) manje važan, sporedan, drugorazredan, drugostepen, uzgredan.