semestar – značenje


semestar (latinski semestris) – šestomesečni period u kojem se odvija nastava (polugodište) na višim i visokim školama (zimski semestar, letnji semestar).