semestar – značenje

 

semestar (latinski semestris) – šestomesečni period u kojem se odvija nastava (polugodište) na višim i visokim školama (zimski semestar, letnji semestar).

 

semestarski, -a, -o – koji se odnosi na semestar (npr. semestarski ispit).