Semit – značenje

 

Semit (hebrejski Šēm):
1) (u množini) grupa naroda vrlo starog porekla, srodnih po jeziku i antropološkim osobinama, koji su naseljavali ili naseljavaju zemlje Bliskog i Srednjeg istoka, severnu i severoistočnu Afriku, starovekovni Akađani, Aramejci, Feničani i dr., danas Jevreji, Arapi i deo Etiopljana;
2) pripadnik nekog od te grupe naroda;
3) Jevrejin, čovek jevrejskog porekla.

 

semitizam:
1) u antropologiji: karakteristične osobine i obeležja semitskih naroda, njihove civilizacije i kulture;
2) nastojanje Jevreja za okupljanjem i međusobnim pomaganjem.

 

semitologija – nauka koja se bavi proučavanjem semitskih naroda, njihove kulture, istorije, a posebno semitskih jezika.