septum – značenje


septum (latinski septum, saeptum) – u anatomiji: pregrada koja deli dve šupljine u telu ili razdvaja delove pojedinih organa (npr. nos, srce).