serafim – značenje

 

serafim (latinski seraphim od hebrejskog serafīm) – u religiji: anđeo svetlosti s tri para krila, pripadnik najvišeg anđeoskog reda, iznad heruvima.

 

serafimski, -a, -o – koji se odnosi na serafime; anđeoski, nebeski, veličanstven.