serafim – značenje


serafim (latinski seraphim) – u religiji: anđeo svetlosti s tri para krila, pripadnik najvišeg anđeoskog reda, iznad heruvima.