šeret – značenje

 

šeret (turski şerret, şirret od arapskog šärr):

1) šaljivčina, vragolan, obešenjak;

2) lukavac, prepredenjak.

 

šeretluk (turski şerretlik):

1) sklonost ka šali, vragolija, nestašluk;

2) lukavstvo, prepredenost; podvala.