šeret – značenje

 

šeret (turski şerret, şirret od arapskog šärr):
1) šaljivčina, vragolan, obešenjak;
2) lukavac, prepredenjak.

 

šeretluk (turski şerretlik):
1) sklonost ka šali, vragolija, nestašluk;
2) lukavstvo, prepredenost; podvala.