serpentin – značenje

 

serpentin (kasnolatinski serpentinus, prema latinskom serpens – zmija) – u mineralogiji: vrsta minerala, hidrosilikat magnezijuma, mrkozelene ili otvorenozelene boje, služi kao građevinski i vatrostalni materijal (naziv dobio po vijugama u obliku zmije kojima je prožet).