servilan – značenje

 

servilan, -lna, -lno (latinski servilis, prema servus – sluga, rob) – preterano uslužan; ponizan, nizak, puzav; pokoran, ropski.

 

servilnost – osobina onoga koji je servilan, ropska poniznost bez imalo ponosa, poltronstvo, sluganstvo.