sevdah – značenje

 

sevdah (turski sevda od arapskog säwdā’) – ljubav, zanos, strast; ljubavna čežnja, ljubavna patnja.

 

sevdisati (turski sevdi) – predavati se ljubavnoj čežnji i zanosu; uzdisati.