sfumato – značenje

 

sfumato (italijanski sfumato, prema sfumare – prelivati se) – u slikarstvu: tehnika slikanja mekim, razlivenim tonovima koji rasplinjuju obrise; nijansiranje.