šiiti – značenje

 

šiiti (turski şiî od arapskog šīi’yy) – u religiji: pripadnici jedne od dve najveće verske grupacije u islamu, koji Muhamedovog zeta Aliju smatraju zakonitim duhovnim i svetovnim naslednikom Muhameda, imaju posebnu teologiju i versko-pravne norme.