silaža – značenje

 

silaža (francuski (en)silage) – u poljoprivredi: stočna hrana od mešavine sočnog i zelenog bilja (zeleni kukuruz, repa, seme suncokreta, sirak i dr.), ostavljena u silosima da fermentiše bez prisustva kiseonika.