simptomatičan – značenje


simptomatičan, -čna, -čno (grčki symptōmatikós) – koji se javlja kao simptom; koji se može smatrati nagoveštajem neke pojave, koji ukazuje na nešto; svojstven, karakterističan.