sindikat – značenje

 

sindikat (francuski syndicat od srednjovekovnog latinskog syndicatus) – organizacija radnika i službenika koja ima zadatak da štiti i unapređuje radne, društvene, pravne i druge interese i prava svih članova zajednice kao i da posreduje između radnika i poslodavca.

 

sindikalni, -a, -o – koji pripada sindikatu, koji se odnosi na sindikat.