singularizam – značenje


singularizam (latinski singularis, -izam) – u filozofiji: metafizički pravac koji za objašnjenje raznolikosti u svetu uzima samo jedan uzrok, jedno načelo i priznaje samo materiju ili samo duh.