sinkretizam – značenje

 

sinkretizam (grčki synkrētismós):

1) ujedinjenje, spajanje, prožimanje različitih elemenata u kulturi, religiji, nauci, u tradicijama i sl.;

2) u lingvistici: izjednačavanje dvaju oblika reči (najčešće padeža) i njihovo spajanje u jedan.

 

sinkretist(a) – koji se zalaže za ujedinjenje protivničkih, suprotstavljenih strana ili mišljenja.

 

sinkretičan i sinkretički – koji ima svojstvo sinkretizma, koji nastaje sinkretizmom, stopljen, objedinjen.