sinkretizam – značenje

 

sinkretizam (grčki synkrētismós):
1) ujedinjenje, spajanje, prožimanje različitih elemenata u kulturi, religiji, nauci, u tradicijama i sl.;
2) u lingvistici: izjednačavanje dvaju oblika reči (najčešće padeža) i njihovo spajanje u jedan.

 

sinkretist(a) – koji se zalaže za ujedinjenje protivničkih, suprotstavljenih strana ili mišljenja.

 

sinkretičan, -čna, -čno i sinkretički, -a, -o – koji ima svojstvo sinkretizma, koji nastaje sinkretizmom, stopljen, objedinjen.