sinkretizam – značenje

 

sinkretizam (grčki synkrētismós):
1) ujedinjenje, spajanje, prožimanje različitih elemenata u kulturi, religiji, nauci, u tradicijama i sl.;
2) u lingvistici: izjednačavanje dvaju oblika reči (najčešće padeža) i njihovo spajanje u jedan.