sinopsis – značenje


sinopsis (grčki sýnopsis):
1) nacrt, skica, pregled; sažet tekst koji najavljuje sadržaj glavnog teksta, koji sledi ili će biti napisan; opšti, ukupan osvrt na celinu;
2) u filmskoj umetnosti: prva faza, kratak sadržaj filma koji će se snimati, podloga za izradu scenarija;
3) zbornik različitih materijala o istom pitanju; zbirka dela različitih autora o jednom istom predmetu;
4) u religiji: uporedno čitanje prva tri jevanđelja (po Mateju, Marku i Luki), koja isto ili slično prikazuju Isusov život.