skandal – značenje


skandal (latinski scandalum):
1) bruka, sramotna stvar, sablazan; nepriličan, nedoličan događaj koji predstavlja javnu sramotu;
2) vika, galama, ljutnja, negodovanje (napraviti skandal, dići skandal).