skepsa – značenje

 

skepsa (grčki sképsis) – kritički i uzdržljiv odnos, sumnja, nepoverenje, skepticizam.

 

skepticizam:
1) sklonost ka uzdržljivosti, nepoverljivost, sumnjičavost;
2) u filozofiji: pravac koji izražava sumnju u mogućnost saznanja objektivne istine i stvarnosti.

 

skeptičan, -čna, -čno – ispunjen skepsom, nepoverljiv, sumnjičav; u kojem se ogleda skepsa (npr. skeptično pitanje).

 

skeptik:
1) onaj koji je skeptičan;
2) pripadnik antičke filozofske škole koja je poricala mogućnost saznanja.