skepticizam – značenje

 

skepticizam (novolatinski scepticismus):
1) sklonost ka uzdržljivosti, nepoverljivost, sumnjičavost;
2) u filozofiji: pravac koji izražava sumnju u mogućnost saznanja objektivne istine i stvarnosti.