skerlet – značenje

 

skerlet (italijanski scarlatto od persijskog säqirlët):
1) skupocena venecijanska čoha ljubičastocrvene boje;
2) jarka ljubičastocrvena boja, grimiz, purpur.

 

skerletan, -tna, -tno:
1) koji je izrađen od skerleta (npr. skerletna haljina);
2) koji je boje skerleta (npr. skerletan cvet).