skripta – značenje


skripta (latinski scripta) – predavanja profesora visokih i viših škola koja su umnožena da bi ih studenti koristili; beleške sačinjene prema nečijim predavanjima.