skrupula – značenje

 

skrupula (latinski scrupulum):

1) sumnja u ispravnost sopstvenih postupaka, duševni nemir, sumnjičavost, bojazan; oklevanje, neodlučnost;

2) preterana tačnost, savesnost, sitničavost, pedantnost u poslu;

3) istorijski: stara mera za masu, dvadeset četvrti deo unce.

 

skrupulozan:

1) obziran, oprezan, sumnjičav;

2) tačan, brižljiv, savestan, pedantan.