skurilan – značenje


skurilan, -lna, -lno (latinski scurrilis) – koji se šali na prostački način, lakrdijaški, trivijalan; sramotan.