šmirgl – značenje


šmirgl = šmirgla (nemački Schmirgel):
1) u mineralogiji: sitnozrnasti čvrsti mineral, varijetet korunda;
2) prah tog minerala pomešan s kvarcom i drugim primesama i nalepljen na papir ili platno koji služi kao sredstvo za glačanje i čišćenje metala, drveta i sl.