sofizam – značenje

 

sofizam (grčki sóphisma) – namerno formiran netačan zaključak koji na prvi pogled izgleda logičan, namerno iskonstruisan lažni dokaz.