softver – značenje


softver (engleski software) – u računarstvu: delovi kompjuterskog sistema koji nisu fizički, a u koje spadaju programi koji obezbeđuju osnovni rad kompjutera (tzv. sistemski softver) i različiti programi za rad, igru, povezivanje s drugim kompjuterima, pretraživanje interneta i dr.; kompjuterski programi, načini upotrebe kompjutera i sve ono što u njegovom funkcionisanju zavisi od čoveka.