šogi – značenje

 

šogi (japanski shogi) – japanska varijanta šaha u kojoj svaki igrač ima po dvadeset figura.